Financiering

Het is vaak een belangrijke mijlpaal: financial close. Het moment waarop de financiering voor het project beschikbaar komt en de bouw (eindelijk!) kan beginnen. Het bereiken van die mijlpaal vraagt een flinke team-effort: alle contracten, vergunningen en uitvoeringsplannen moeten op orde zijn. Ondertussen wordt er onderhandeld over de financieringsvoorwaarden van de bank(en), investeringsfondsen en/of andere vermogensverstrekkers. En natuurlijk burgerparticipaties, die zijn niet meer weg te denken bij duurzame energieprojecten. Met plezier en enthousiasme begeleiden wij deze intensieve trajecten om tegen de beste condities de financiering voor het project te organiseren.

Structurering vermogen

Tijdens de ontwikkeling zijn de financiële pijlen vaak gericht op het verkrijgen van de banklening. Daar gaat echter nog een stap aan vooraf: het organiseren van het eigen vermogen. Het financieringsproces begint daarom bij het vaststellen van de ideale vermogensstructuur: een puzzel waarbij alle wensen, eisen en voorwaarden van de verschillende investeerders in elkaar moeten passen. Een puzzel waar wij energie van krijgen!

Contractering

Een projectfinanciering kan niet zonder robuuste contracten. Naast de commerciële afspraken worden in de contracten ook allerlei zekerheden vastgelegd ten behoeve van de financiers. Wij lezen de contracten alvast mee, door een bancaire bril.  Daarnaast dragen we met de inzichten uit het financieel model ook een steentje bij aan de commerciële onderhandelingen. Goed voor de financierbaarheid van de contracten, en interessant voor ons: pikken we ook nog wat van de techniek mee.

Modellering

Lang niet iedereen is graag met spreadsheets bezig, wij worden er juist enthousiast van. In een financieel model komen namelijk alle aspecten van de projectontwikkeling samen. Met het model genereren we niet alleen inzichten voor de aandeelhouders, we ondersteunen ook de contractonderhandelingen en voeren analyses voor de banken uit. Commerciële afspraken vormen immers de basis voor de financiële de prognoses en daarmee vormt het rekenmodel een soort spin in het web voor het hele ontwikkelteam.

SDE aanvragen

Twee keer per jaar is het zover: de SDE openstelling. Hét moment waarop de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de projecten die een subsidieaanvraag doen toetst op (financiële) haalbaarheid. Daartoe moet worden aangetoond dat de benodigde vergunningen zijn verkregen, dat er een locatie beschikbaar is en er moet een haalbaarheidsstudie worden aangeleverd. Een toets waarvan wij weten hoe we die kunnen doorstaan, die ervaring zetten we natuurlijk graag in!

Burgerparticipaties

Het lijkt bijna niet meer denkbaar, een project zonder burgerparticipaties. Die participatie kan plaatsvinden door financiële deelname aan een project, maar bijvoorbeeld ook door een omgevingsfonds, inspraak of kortingen op de energierekening. Voor het eerste hebben de AFM en DNB een aantal stringente richtlijnen opgesteld. Wij weten inmiddels waar de grenzen én de mogelijkheden liggen, voor zowel de toezichthouders als de financiers. Aan de hand van die kennis hopen we nog vele omwonenden te mogen verblijden met de kans om mee te investeren in de energietransitie.

Verkoop begeleiden

De technische levensduur van windturbines is in afgelopen jaren steeds wat verlengd. Maar dat wil niet zeggen dat aandeelhouders eeuwig aan het project verbonden willen blijven. Het komt regelmatig voor dat een park van eigenaar wisselt, soms voor, soms na de bouw. Op welk moment ook, in deze transacties komen onze vaardigheden uitstekend van pas.

Expertise inzetten

Ons vak is specialistisch, en onze expertise komt op meerdere vlakken van pas. Zo ondersteunen we niet alleen ontwikkelaars bij de realisatie van hun project, we worden ook door derden gevraagd om ons licht op te steken. Denk aan een overheid die wil mee-investeren, beleid wil vormgeven of een beoordelingscommissie moet samenstellen voor een tenderprocedure. Wij delen onze kennis graag en vervullen daarom met plezier uiteenlopende expert-rollen. Ook dat is bijdragen aan de energietransitie!

Bid Writing

We helpen onze klanten bij het beoordelen van financieringsplannen voor offshore tenders om optimale financieringsstructuren op te zetten en de bankability te verzekeren. Verder schrijven wij doeltreffende tenders die aansluiten op de strategie en de kracht van onze klanten

Bekijk hieronder de projecten waar we aan mee werkten of neem contact ons op.