Windpark Zeewolde

Groot, groter, grootst

  • 220 oude turbines
  • 83 nieuwe exemplaren
  • 4 turbine types plus 1 GDS
  • 200+ agrarische families
  • Voor 250.000 huishouden
Een groots windpark van en voor de lokale gemeenschap
En dat grootse karakter bedoelen we niet alleen fysiek. De provincie Flevoland heeft de ontwikkeling van nieuwe windturbines gekoppeld aan de sanering van bestaande turbines. Een dubbele opgave dus voor de initiatiefnemers, een vereniging van lokale agrariërs, en daarmee een grootse uitdaging. Het windpark bestaat uit x lijnopstellingen, die door de radarvoorschriften 4 verschillende afmetingen hebben. Voor de realisatie wordt nauw samengewerkt met de twee buurprojecten van Pure Energie en Eneco, in totaal 91 turbines, een logistiek huzarenstukje!
Van modeleur tot financieel directeur
Onze betrokkenheid bij Windpark Zeewolde startte in 2017 met het invullen van de rol van financieel directeur, nagenoeg direct gevolgd door een modelleur en financieel projectleider. We hebben met veel enthousiasme gewerkt aan de eigen vermogensstructuur voor de initiatiefnemers, waarbij we ze aan de hand van de business case vertelden wat ze wel en niet konden verwachten. Samen met de financiers gingen we op zoek naar de beste financieringsstructuur. Mid-2020 hebben we financial close bereikt en daarmee zit onze rol er voorlopig op. Voorlopig, want ook dit project gaat nog aan de slag met een burgerparticipatie. En ook na closing genieten wij graag mee van de prachtige bouwwerkzaamheden!

Competenties: SDE aanvragenStructurering Vermogen Contractering ,   Modellering ,    FinancieringBurgerparticipaties