Bio- Energie- Centrale -Cuijk-INcredible

Een oude bio-energiecentrale uit de mottenballen gehaald

Energieproductie op basis van afgeschreven materialen waarvoor geen andere nuttige bestemming is
Resten snoeihout, sloophout en papierslib uit de directe omgeving
Geen één vierkante meter aan bos dat verloren gaat
Met als doel in 2030 het industrieterrein Haven Cuijk helemaal klimaatneutraal gemaakt te hebben

Warmtelevering als toegevoegde waarde

Een oude bio-energiecentrale die na 10 jaar al stil wordt gelegd, dat vonden vier ondernemende experts niet kunnen. In samenwerking met een investeerder en ondersteund door de lokale gemeente, provincie en financiers bliezen zij in 2015 nieuw leven in de centrale. Met een vermogen van zo’n 80 MW levert de centrale jaarlijks voor zo’n 35.000 huishoudens groene stroom. Daarnaast verkopen ze duurzaam geproduceerde warmte aan drie grote fabrieken op het industrieterrein. Om dat voor elkaar te krijgen hebben ze een nieuw warmtenet aangelegd waar de warmte over getransporteerd wordt: een waardevolle en slimme toevoeging aan de centrale als je het ons vraagt!

Inspelen op kansen in de markt: investeren in opslag

In 2021 zagen de ondernemers in een zorgwekkende trend in de energiemarkt, namelijk de toenemende onbalans op het elektriciteitsnet, opnieuw een kans om hun steentje bij te dragen. Ze investeerden in een batterijsysteem van 10 MW/20MWh en een 10 MW elektrische boiler, wat enerzijds een nuttige aanvulling bleek te zijn op de biomassacentrale, en anderzijds een belangrijke bijdrage zou moeten leveren aan de stabilisatie van het elektriciteitsnet in Noordoost-Brabant. Twee vliegen in één klap.

Gemak dient de mens: wij helpen graag een handje

Je kunt jezelf afvragen: als ze het allemaal zo goed in de smiezen hebben, waar hebben ze IN.credible dan nog voor nodig gehad? Een gemakkelijk te hanteren dynamisch financieel model voor de in de loop van de tijd complexer geworden samenstelling van verschillende businesses – dat is wat er nog ontbrak. In nauwe samenwerking hebben we een model gemaakt waarin de business case van de biomassacentrale en die van de batterij samenkomen. En niet te vergeten, de holding structuur en onderlinge verhoudingen tussen de verschillende groepsentiteiten. En onder het mom van ‘gemak dient de mens’ kan met één druk op de knop de administratie uit de boekhoudsysteem worden geüpload. Het resultaat? Een model waarmee de ondernemers gemakkelijk rapportages kunnen uitdraaien, prognoses kunnen maken en op elk moment in de tijd inzicht hebben in de waarde van hun bedrijf. Een allesomvattend model dus.

Geleverde diensten

Modellering Rapporteren Waarderen 

Wil je meer weten?

Gebruik de contactbutton hieronder en we verbinden je aan de persoon in ons team die alles van dit project af weet.