Gemeente- berkelland-oost gelre-in.credible

Lokaal eigendom als motor voor duurzame gemeenschappen

Samenwerken met de lokale gemeenschap
In 2030 een jaarlijkse opwek van 129 GWh windenergie realiseren
In lijn met de doestellingen van de Regionale Energie Strategie achterhoek

Lokaal eigendom als motor voor duurzame gemeenschappen

Steeds meer gemeenten zijn vastbesloten om het klimaatakkoord en het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) in daden om te zetten en hebben concrete afspraken gemaakt voor het opwekken van duurzame energie. Een essentieel aspect voor het bereiken van dit doel is het vergroten van de betrokkenheid van de lokale gemeenschappen. Door actieve participatie van de lokale bevolking te stimuleren, ontstaat er een win-win-winsituatie: terwijl er een bijdrage wordt geleverd aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, en de betrokkenheid van de lokale gemeenschap wordt versterkt, wordt ook een deel van de economische baten binnen de gemeenschap gehouden en worden er mogelijkheden gecreëerd om de lokale economie te versterken.

Inzichten in de mogelijkheden

IN.credible heeft waardevol onderzoek uitgevoerd naar lokaal eigendom van een windenergieproject in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, rekening houdend met juridische-, financiële- en organisatorische aspecten. Dit onderzoek toont aan dat lokaal eigendom een belangrijke factor is in de energietransitie. Het bevordert veerkrachtige gemeenschappen die actief betrokken zijn bij energieproductie en besluitvorming, wat leidt tot draagvlak, acceptatie, economische groei, innovatie en ondernemerschap. Door lokale gemeenschappen te betrekken bij duurzame energieprojecten kan men gezamenlijk versnellen naar een groenere toekomst. De resultaten van het onderzoek bieden waardevolle inzichten en praktische handvatten voor de gemeenten Berkelland en Oost Gelre en andere belanghebbenden om lokaal eigendom te implementeren en duurzame gemeenschappen te ontwikkelen.

Geleverde diensten

Burgerparticipatie , Financieel

Wil je meer weten?

Gebruik de contactbutton hieronder en we verbinden je aan de persoon in ons team die alles van dit project af weet.