IN.credible - project - REDstack

Reverse Electro Dialysis? Ja.. natuurlijk!

Een innovatie in de Blue Energy
Waar zoet en zout elkaar ontmoeten
En de tijd rijp is voor opschaling

Met een financieel model waarop gebouwd kan worden.

Waar zoet en zout bij elkaar komen

Op duurzame wijze elektriciteit opwekken met een proces dat ‘Reverse ElectroDialysis’ wordt genoemd, dat is wat REDstack doet. Waar zoet en zout water bij elkaar komen, kan elektriciteit worden opgewekt uit het verschil in zoutgehalte. Deze groene stroom wordt ook wel Blue Energy genoemd. Een innovatieve technologie waar we bij IN.credible enthousiast van worden en die al op kleine schaal wordt toegepast op een locatie aan de Afsluitdijk

Opschalen van Blue Energy centrales

We hebben de financiële kennis van IN.credible en de technische kennis van REDstack in een mooie samenwerking bij elkaar gebracht. Dat resulteerde in een financieel model waarmee het team van REDstack de haalbaarheid en winstgevendheid van potentiële Blue Energy centrales kan uitrekenen. Daarnaast heeft IN.credible een tweede model gebouwd waarmee de business case van de productie van stacks (stapels van membranen die nodig zijn voor de omgekeerde elektrodialyse) beoordeeld kan worden. Hiermee kan REDstack financiële prognoses maken en potentiële investeerders informeren.

Website: REDstack.nl

Geleverde diensten

Structurering Vermogen Contractering ,   Modellering ,    Financiering

Wil je meer weten?

Gebruik de contactbutton hieronder en we verbinden je aan de persoon in ons team die alles van dit project af weet.