Solarge - Incredible

Het zonnepaneel van de toekomst komt uit Nederland!
Het is:

Licht in gewicht,
Volledig recyclebaar,
en heeft minimale CO2 impact.

100% herbruikbare, biobased panelen!

Solarge biedt een oplossing voor daken die geen standaardzonnepanelen kunnen dragen. Dakoppervlak dat tot nu toe onbenut blijft, kan met Solarge panelen wel bijdragen aan het realiseren van een klimaatneutraal energiesysteem. En als dat nog niet genoeg positief nieuws is: Solarge panelen zijn 100 procent herbruikbaar, gemaakt van vezel versterkte polymeren en biobased materialen die door SABIC zijn ontwikkeld.

Waarom liggen die zonnepanelen dan nog niet overal? Omdat de grootschalige productie van zonnepanelen pas in 2023 van start gaat. Op een productielocatie in Weert zal Solarge een nieuwe zonnepanelenfabriek realiseren met een productiecapaciteit van 100 megawattpiek en met de ambitie om dit uit te breiden tot meer dan 350 megawattpiek in de jaren erna.

Groeifinanciering

IN.credible heeft Solarge geholpen bij de zoektocht naar de groeifinanciering voor de nieuwe productiefaciliteit. We hebben gezocht in ons netwerk van investeerders, fondsen en banken.   Daarnaast hebben we Solarge ondersteuning geboden bij het opstellen van een bankable business case, het structureren van de financiering, het regelen van de due dilligence en het uitonderhandelen van de documentatie.  Omdat wij goed zicht hebben op wat financiers en investeerders belangrijk vinden en welke hiaten in de bedrijfsvoering of beschikbare informatie de financiering bemoeilijken, ontstaat er een efficiënt proces.

Geleverde diensten

Structurering Vermogen ,    Financiering

Wil je meer weten?

Gebruik de contactbutton hieronder en we verbinden je aan de persoon in ons team die alles van dit project af weet.