INcredible-wind-land-friesland project -Windpark_Fryslan

Een provinciaal belang in ’s werelds grootste windpark in een binnenwater.

• Een park met indrukwekkendede cijfers: 89 turbines in het Friese deel van het IJsselmeer: ​​383 MW, 1,5 TW per jaar, 500.000 huishoudens.
én met een minderheidsbelang voor de provincie Fryslân!


Althans, helemaal IN.credible voor de Provinciale Staten de seinen op groen gezet voor deze investeringsbeslissing.

Fan en Foar Fryslân

Door met een minderheidsaandeel te participeren in Windpark Fryslân heeft de provincie Fryslân op een ongekende manier haar nek uitgestoken. De participatie stelt de provincie in staat om een deel van de revenuen van ’s werelds grootste windpark in een binnenwater terug te laten vloeien naar de samenleving. Die revenuen worden ingezet om te investeren in nieuwe duurzame initiatieven in de provincie.

Confirmatory opinions

In 2019 werd IN.credible aangesteld door de provincie. Het besluit om te participeren is namelijk zeker niet lichtzinnig genomen. De provincie heeft zich eerst laten adviseren door diverse deskundigen en vervolgens heeft Norton Rose Fulbright en IN.credible gevraagd om de voorgenomen transactie nog een keer te toetsen aan de gestelde randvoorwaarden. In twee zogenoemde “confirmatory opinons” hebben wij onze bevindingen gedeeld met de provincie waarna de deal tot stand is gekomen.

Website: Windpark Fryslan

Geleverde diensten

Structurering Vermogen Contractering , Financiering , Expertise inzetten

Wil je meer weten?

Gebruik de contactbutton hieronder en we verbinden je aan de persoon in ons team die alles van dit project af weet.