IN.credible-Windpark-Krammer-financiering@2x

Het grootste burgerinitiatief
van Nederland

Een coöperatief project van wereldklasse. In eigendom van meer dan 5000 coöperatie-leden.
Ingepast op de befaamde Deltawerken. Waar de natuurkrachten zich meten.
 En de turbines op pauze gaan voor passerende zeearenden.

Dit is niet zomaar een windpark

Iedereen die bij Windpark Krammer betrokken is (geweest), voelde het: hier gaan we iets bijzonders doen. Smalle strekdammen bebouwen met grote turbines, 34 maar liefst, zonder de natuur te dwarsbomen en bovenal in lokaal eigendom. Velen dachten ‘die zijn gek’. Maar het is gelukt: een complex staaltje techniek op Nederlands befaamde Deltawerken. Een Zeeuws-Zuid Hollandse projectontwikkeling die zo goed gestructureerd is dat de concurrentie onder financiers groot was. Een windpark dat vanwege haar omvang ook internationale banken aanspreekt. Maar boven alles haar coöperatieve karakter weet te behouden. Dat verdiende een Koninklijke opening na voltooiing van de bouw.

Ilse en Niels zijn niet alleen keigoed in hun werk, maar ze zijn ook nog eens heel OK. Positieve energie, betrokken en betrouwbaar. Sterren van Krammer. Ilse en Niels wil je in je team. Tijmen Keesmaat – (oud)projectdirecteur

 

En bij Windpark Krammer ga je niet zomaar weg

Onze persoonlijke betrokkenheid bij dit mooie project ligt ver van voor de start van IN.credible. Sterker nog, die samenwerking is de oorsprong van IN.credible.
Ilse begon in 2012 met rekenen aan de business case van Krammer, Niels trad in 2015 aan als financieel manager. Het was ons een eer om de financiering voor dit project te arrangeren. En met veel plezier vervulden we ook tijdens de bouw de rol van financieel manager. In 2020 assisteerden we bij de aandelentransactie die Deltawind en Zeeuwind 60% eigendom gaf, en die ruimte maakte voor de nieuwe aandeelhouder Kalista. In 2021 gingen we nog even door, de tweede burgerobligatie is een feit!

Projectwebsite: Windpark Krammer

Geleverde diensten

Structurering Vermogen Contractering ,    FinancieringBurgerparticipaties

Wil je meer weten?

Gebruik de contactbutton hieronder en we verbinden je aan de persoon in ons team die alles van dit project af weet.