INcredible-wind-land-zeewolde20210531 Topview 41062 (002)

Groot, groter, grootst

220 oude turbines,
83 nieuwe exemplaren,
4 turbine types,
200+ agrarische families
1200+ percelen.

Het project van de grote getallen: Windpark Zeewolde.

Een groots windpark van en voor de lokale gemeenschap

En dat grootse karakter bedoelen we niet alleen fysiek. De provincie Flevoland heeft de ontwikkeling van nieuwe windturbines gekoppeld aan de sanering van bestaande turbines. Een dubbele opgave dus voor de initiatiefnemers, een vereniging van lokale agrariërs, en daarmee een grootse uitdaging. Het windpark bestaat uit 6 lijnopstellingen, die door de radarvoorschriften 4 verschillende afmetingen hebben. Voor de realisatie wordt nauw samengewerkt met de twee buurprojecten van Pure Energie en Eneco, in totaal 91 turbines, een logistiek huzarenstukje!

Het blijft indrukwekkend hoe jullie voor een groep van 200 boeren stonden en ze mee wisten te nemen in de complexe materie van de business case en financiering, op een manier waarop iedereen geboeid bleef en op een toon die de juiste snaar raakte.

Van modeleur tot financieel directeur

Onze betrokkenheid bij Windpark Zeewolde startte in 2017 met het invullen van de rol van financieel directeur, nagenoeg direct gevolgd door een modelleur en financieel projectleider. We hebben met veel enthousiasme gewerkt aan de eigen vermogensstructuur voor de initiatiefnemers, waarbij we ze aan de hand van de business case vertelden wat ze wel en niet konden verwachten. Samen met de financiers gingen we op zoek naar de beste financieringsstructuur. Mid-2020 hebben we financial close bereikt en daarmee zit onze rol er voorlopig op. En ook na closing genieten wij graag mee van de prachtige bouwwerkzaamheden!

Geleverde diensten

SDE aanvragenStructurering Vermogen Contractering ,   Modellering ,    Financiering,

Wil je meer weten?

Gebruik de contactbutton hieronder en we verbinden je aan de persoon in ons team die alles van dit project af weet.