INcredible-wind-land-windplangroen - project - windplan Groen

Realiseren is coördineren

 Bestaat uit 11 deelparken met elk een eigen achterban,
die samen optrekken in één integraal ontwikkeltraject,
en parallel 11 financieringsprocessen doorlopen.

Dat vraagt om énige coördinatie!

Een project van nationaal belang

Flevoland, de provincie waar nu al 25% van de Nederlandse windenergie wordt opgewekt, is een belangrijke regio voor het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstelling. Daarbij kiest de provincie voor clustering van windturbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van Flevoland. De opgave voor Windkoepel Groen, de initiatiefnemer in oost, liegt er niet om: 90 nieuwe windturbines die 98 oude exemplaren vervangen, om met 500 MW opgesteld vermogen zo’n 1,9 miljard kWh per jaar op te wekken. Genoeg om de gehele provincie Flevoland in haar jaarlijks stroomverbruik te voorzien.

Realiseren is coördineren

Windplan Groen bestaat uit 11 windparken die onder de paraplu van Windkoepel Groen worden gerealiseerd. Samen de vergunningen aanvragen, samen windturbines aankopen maar met elk een eigen stroomcontract en een eigen financiering. Als financieel coördinator zorgt Niels de Fijter voor de onderlinge afstemming tussen de parken op financieel vlak. Hij is daarbij voortdurend op zoek naar synergie- en efficiencyvoordelen door zaken zoveel mogelijk samen te doen. Dat betekent flink balanceren tussen de gemeenschappelijke doelen en de individuele parkbelangen.
Een specifieke taak voor Niels ligt bij de burgerparticipatie. Deze wordt door de 11 parken samen voorbereid met als doel om het voor aanvang van de exploitatiefase van de windparken te lanceren.

Geleverde diensten

Structurering Vermogen Contractering , FinancieringBurgerparticipaties

Wil je meer weten?

Gebruik de contactbutton hieronder en we verbinden je aan de persoon in ons team die alles van dit project af weet.